JDU Publishing House


STANISŁAW PODOBIŃSKI PUBLISHING HOUSE

OF JAN DŁUGOSZ UNIVERSITY IN CZĘSTOCHOWA

email: wydawnictwo@ajd.czest.pl

ajd.czest.pl/Wydawnictwo-AJD


mgr Andrzej Miszczak

editor-in-chief

tel: 34 3784 329

email: a.miszczak@ajd.czest.pl


BROWSE